Thanh hít xà giàn 5 mặt IT9327OPT

Thông tin

IT9327OPT ATTACHMENT

LxWxH  294x27x37 cm

115.8×10.6×14.6 in

Cable Crossover:

IT9025+IT9025+IT9027OPT

5 Stack Multi-Station

IT9027+IT9025+IT9027OPT

8 Stack Multi-Station

IT9027+IT9027+IT9027OPT