Máy đạp đùi, gánh đùi Impulse IFLPHS

  • Thông số:

IFLPHS

leg press/hack suqat machine

-LWH:2285X820X1295 mm

90X32.3X51 in

-N.W.: 158 kgs

-40′: 108 sets

-MAX WEIGHT CAPACITY:200Kg/440Lbs