Khung gánh tạ Impulse IFPC

Thông tin

IFPC power cage

-LWH: 1231X1231X2110 mm

48.5X48.5X83.1in

-N.W.: 91 kgs

-40′: 90 sets