Khung đá bụng Impulse IT7010

Thông tin

IT7010 Vertical Knee Raise

LxWxH  112x78x155cm

44.1×30.7×61 in

NW 53kg/116.7lbs