Khung đá bụng, hít xà Impulse IT7010EOPT

Thông tin

IT7010EOPT

CHIN UP AND DIP

L*W*H: 2299*930*660(mm)/90.5*36.6*26(in)

PRODUCT WEIGHT: 30.5Kg/67.3Lbs