Giàn tập 4 khối Impulse IT9327

THÔNG TIN SẢN PHẨM

IT9327 4 STACK MULTI-STATION

LxWxH  335x209x232.9 cm

132×82.3×91.8 in

Weight Stack: 4x200lbs/ 4x91kg

OPT: 4x275lbs/4×125 kg